Depi komansman 21nyèm syèk la gen anpil mo nouvo ki kreye gras ak evolisyon teknolojik ki vin pi plis chak jou, pami mo sa yo genyen « CYBERSECURITE, CYBERNETIC, CYBERATTAQUE, CYBER-ESCROQUERIE » prefiks CYBER la akonpanye lòt mo pou bay nesans ak plizyè neyolojis pou pale de sa ki gen rapò ak rezo entènèt pou eksplike menas ki panche sou mond nan akoz entènèt.

Depi nan lane 2000, genyen sa ki rele sibè-Eskrokri ki komanse ap pran jarèt. Yon Eskro se yon moun k ap itilize fo non oubyen fo kalite pou yo kapab twonpe yon moun fizikman oubyen moralman, yon fason pou kapab benefisye swa lajan oubyen yon byen.

Premye metòd Sibè-Eskwo (CYBERESCROC) yo se kreye yon kont sou non yon fi sou rezo sosyal yo pou sedui gason, apre yon seri echanj, lè yo rive  kreye yon relasyon santimantal, endividi sa yo mande patnè a pou fè echanj foto toutouni jiskaske yo rive nan stad voye video san rad. Endidi ki ap komèt aksyon an itilize videyo sa ki fèt toutouni an pou fè gason an chantaj kote la p mande l yon sòm lajan pou l pa pibliye video sila.

Lòt metòd Eskwo yo itilize, se kreye yon kont epi mete foto yon moun ki kòmanse rantre nan laj avanse  pou kapab rantre an kontak ak lòt moun, kote y ap fè konnen yo genyen kansè, yo delivre yon koli ki se yon bwat ki kapab genyen bijou, lajan ak lot materyèl bay yon fanmi oubyen zanmi ki jeneralman nan yon peyi afriken epi di moun ki ta dwe resevwa l la kite peyi a, l ap mande moun ki vle benfrisyel la fè pwosesis pou rekipere koli a, yo mande rantre an kontak  direktè bank peyi sila. Direktè bank nan bò kote pa l ap mande yon frè pou kapab pèmèt ou rekipere koli a. Jonas Thermitus ki se yon Ayisyen k ap viv Montay nwa fè konnen li se yon viktim nan ka sa kote li peye 125 dola ameriken, li pat janm gen nouvel moun sila yo apre tranzasyon li.

 

lejislasyon sou ka sa an Ayiti

Plizyè ane apre lemond antye ap konfwonte ak pwoblem sibè-eskwokri a, kòmanse vote plizyè lwa pou  fè fas ak li.Peyi Dayiti pako janm lejifere sou li, sa pa anpeche Ayiti te patisipe nan fowòm mondyal sou sibè-krim ak sibè-sekirite nan peyi Kostarika an mas 2012. Patisipasyon Ayiti ta pral fasilite kreyasyon yon komisyon ki ap travay sou elaborasyon ak adopsyon yon lwa sou fenomèn sila anndan konsèy Nasyonal telekominikasyon(KONATEL) gras avèk kolaborasyon Laprimati epi ki jwenn sipò Komite entè-Amerikèn kont teworis (CICTE) san bliye Òganizasyon Eta Ameriken yo (OEA).