tt ads

Avèk evolisyon teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon yo (TIC) ap konnen dènye tan sa yo, chak jou mond teknolojik la pa sispann konte pirat oubyen moun ki espesyalize yo nan web eskwokri.

Devlopman entèlijans atifisyèl se youn nan faktè ki fasilite ogmantasyon web eskwokwi nan mond lan spesyalman an Afrik daprè plizyè moun kap swiv evolisyon fenomèn sila.
Selon yo, plizyè ankèt prouve Kòt Divwa se youn nan peyi afriken ki plis touche AK pwoblèm eskwokri sou entènèt la.

Nap raple yon web eskwo se yon moun ki manipile teknoloji trè trè byen epi ki gen anpil kapasite pou jere tout sitiyasyon kèlkeswa moun li vle konvenk lan.

Eskwo yo itilize divès mwayen pou fè moun kwè yo ka fè yo jwenn bous pou etidye nan gwo inivèsite, jwenn eritaj yo deside pataje avan yo mouri paske yo malad grav, oubyen fè kwè yo se pèsonaj enpòtan tankou atis oubyen pèsonalite piblik, epi itilize imaj lòt moun pou fè kwè se avèk pèsonaj la wap pale elatriye…

Tout strateji sa yo, se jis pou konvenk viktim lan bay lajan oubyen fèl chantaj avèk yon foto oubyen yon imaj li te voye pou yo pandanl te panse nan lespri pal li te nan relasyon avèk yon moun serye kelkonk.

Alò, moun ki lanse yo nan web eskwokri gen kapasite pou jwe avèk oubyen manipile santiman viktim yo trè byen se youn nan rezon ki koz li pa fasil ditou pou yon eskwo rate sib li, gen moun ki konsidere yon web eskwo tankou yon sikològ.

Kèk konsèy : Pa janm bliye kontwole lyen nap klike sou yo depi nou pa wè kadna a lòk epi gen koulè ble pa monte sou lyen konsa, pa janm kouri reponn demand moun ou pa konnen sou Facebook, pa janm kouri voye lajan bay yon moun nan peyi lòtbò dlo ki ta fèw kwè li ka fèw al etidye nan kelkeswa inivèsite li ta ye, toujou pran bon jan enfòmasyon sou inivèsite a siw ta vle lansew toutbonvre.

Semilien LOUISIUS

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *