tt ads

Ane sa a, Microsoft prezante nan salon nouvo teknoliji yo ki nan Las Vegas yon inovasyon ki kapab sove lavi. Lojisyèl la rele ARTEMIS, ki efikas anpil epi ki fasil pou enstale.

Aplikasyon an ap kapab enstale byen fasil ak lòt moun ki spesyalize nan devlope aplikasyon yo epi ki swete antre nan lit kont predatè seksyèl ak moun kap fè krim seksyèl sou timoun(pedokriminèl) yo. Lojisyèl la kenbe chak konvèzasyon epi li ba yo yon kantite pwen sou nivo danje yo reprezante.

Lè konvèzayon an idantifye kòm yon konvèzasyon ki danjre, sistèm nan siyale pou kont li otorite yo, ki ap sèlman bezwen fè analiz mesaj yo pou pran desizyon final la. Tout sa ap fèt san mande itilizatè yo otorizasyon.

Avan ou al eseye fè pratik la, ARTEMIS ap pèmèt ou idantifye yon pedofil menm avan li kòmanse ekri sou Messenger, whatsapp, Instagram, Tik Tok epi menm sou Snapchat. 2 oubyen 3 mesaj ap gentan sifi pou konnen ak kiyès wap pale.

Pou kapab resevwa lojisyèl la, Microsoft te travay an patenarya ak Nasyonal Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), ki spesyalize nan lit kont pedofil.

Pou kounya, ARTEMIS sèlman enstale sou Xbox live. Microsoft ap travay pou pèmèt nou jwenn solisyon an gratis epi ak lòt spasyalis nan teknoloji epi enstale l nan jou kap vini yo sou Skype.

Junior Mondésir/ TECHDACTU

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *