tt ads

Se konfime Lanaza fè konnen moun ap kapab retounen nan Lalin sèlman nan lane 2028 men pa an 2024.

Depi yon kenzèn lane, Lanaza pa kache anbisyon’l poul voye moun nan Lalin. Senkant ane aprè Neil Armstrong te pile tè satelit natirèl nou an, ajans ayeryen ameriken an pwograme nouvo vizit li nan Lalin pou 2028.

Nan peyi Etazini, yon pwojè lwa soti nan chanm Reprezantan yo bay reta ak pwojè ale nan Lalin Astwonòt yo te pwopoze ak Aeronautics and Space Administration (NASA), « pou amelyore eksplorasyon moun sou planèt Mas nan lane 2033, avèk kèk stasyon ravitayman, kèk remokè ak plizyè lòt aparèy ayeryen.

Pwojè lwa a, ki pote non HR 5666, fè konnen aterisaj nan Lalin nan lane 2028 ta dwe plase nan kad yon pigwo pwogram ki soti nan Lalin pou ale nan planèt Mas.

Menm jan pwogram nan te gentan prevwa sa, Red Planet ki vledi planèt Wouj, ta ka fasilite prezans moun sou planèt Mas nan lane 2033, kap gen plizyè misyon sou espas planèt Mas la.

Li rete pou konnen, HR 5666 la nesesite plis souplès nan plasman estasyon espasyal GATEWAY la, daprè sa Lanaza esplike, lap ouvri kèk posiblite tankou pwen pou soti nan planèt Tè pou ale nan Lalin kòm anplasman gravitasyon ki stab ant 2 mond yo.

Nan sans sa, anpil moun ap mande tèt yo, nan kèk deseni, èske ap gen yon fòm vi ki posib nan yon lòt planèt gras ak evolisyon teknolojik.

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *