tt ads

Nan kèk tan Whatsapp ap vini ak yon lektè anprent dijital pou ranfòse sekirite sou Androyid.

Selèb aplikasyon Whatsapp ap prepare yon fonksyonalite anpil moun ap tann sou Androyid. Lè’l fin prepare, itilizatè yo ap kapab pwoteje konvèsasyon yo avèk anprent dijital yo.

Sistèm nan ap pèmèt ou defini yon tan limit avan aplikasyon an mande yon pwosedi byolojik. Li ka soti yon minit rive 30 minit. Yon lòt kote, itilizatè a ap gen pou chwazi yon kòd sekirite sizoka lektè anprent lan pata fonksyone.

Sosyete a, ki fè pati gwoup Facebook, vle garanti itilizatè’l yo yon pibon pwoteksyon ak enfòmasyon pèsonèl yo, pandan eskandal sou itilizasyon enfòmasyon sa yo ap ogmante, pou fè referans ak sosyete Mark Zuckerberg lan.

Nouvo fonksyonalite Whatsapp sa ta dwe nan jou kap vini yo disponib pou gran piblik la, menm si poko gen dat ekzat ki kominike. Sou Ayfòn yo, mesajri a deja konpatib ak fòm teknoloji Tòch ID a oubyen Fas ID a.
Se yon fonksyonalite kap disponib nan dènye vèsyon whatsapp yo, epi anpil moun deja ap tann li.

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *