tt ads

Lavant tablèt diminye sou kantite pwodui ki ekoule, men Ipad toujou rete aktif sou mache a.

Lavant tablèt yo kontinye ap diminye, -1,5 pousan sou 12 dènye mwa yo. Yon rekil san bri ki esplike tèt li avèk siksè Apple genyen sou mache a. Gwoup ki nan Eta kalifòni an te rive fè lavant yo monte ak yon nivo ki plis pase 15 pousan nan ane 2019. Ipad reprezante jodi a plis pase yon (1) lavant sou (3) twa nan magazen, dapre sa kabinè etid IDC deklare.

Avèk plis pase 49 milyon inite ki pase nan ane 2019, Apple toujou kenbe pozisyon’l sou mache tablèt yo. Yon lòt kote, Samsung ak Huawei, yo chak vann 21,7 ak 14,1 milyon aparèy nan ane 2019 la, pilwen sa ki fè lavant pou yo chak te regrese anpil : -7,2 pousan pou Samsung ak -3,5 pousan pou Huawei.

Pèfòmans 2 aktè azyatik yo tèlman pabon, menm Amazon kapab nan yon ti tan retire Huawei nan 3zyèm plas la. Gwo konpayi I-komès la te wè lavant li yo ogmante pou plis pase 1,2 milyon inite nan lane 2019. Li te vann nan ane ki pase plis pase 13 milyon tablèt pa mwayen platfòm I-komès.

Aktè ki pi saj yo fè konklizyon tablèt yo ki soti nan konpayi Apple jodi a kontwole anviwon 2/3 nan mache a, epi pati pa yo a nan mache a kapab kontinye ogmante paske depi kèk ane, lòt konstriktè yo vin chak jou nan kanpe lavant tablèt, paske pou aktè yo, rantablite a pa la ankò.

Siksè telefòn PC ak ibrid yo se youn nan faktè ki lakoz feblès sa sou mache a. Depi 2 zan, lavant PC yo ogmante anpil. Konsomatè yo vin chak jou prefere envesti nan ibrid ak tablèt ki kapab konvèti sou fòm òdinatè pou moun sèvi, nan espas ki pou Microsoft la.
Èske se ta kòmansman deklen tablèt nan mond nimerik la? Eske gen yon lòt aparèy ki prevwa pou ranplasel se diferan kesyon nou ka poze sou diminisyon lavant tablèt nan mond enfòmatik la.

Sous : HIGH-TECH

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *