tt ads

Gras ak teknoloji, limanite dekouvri inivè a gen lòt planèt gras ak nouvo teknoloji
enfòmasyon ak kominikasyon yo. Poutan gen moun ki konsidere teknoloji kòm yon
bagay ki ka koze gwo danje, epi gen tandans atribiye tout pwoblèm mond lan ak yo.
Èske nou dwe kondane mwayen teknolojik yo jan anpil moun fèl? Kalifye yo de tout sak
pa bon?

Avan, egzistans mwayen teknolojik yo, liv se te sèl refij etidyan ak moun kap fè rechèch
te genyen. Se poutèt sa a li te pi difisil pou moun te fè rechèch.

Jodi a, gras ak inovasyon teknolojik yo, rechèch vin pi fasil nan tout domèn, sitou nan
domèn lekòl nan bay etidyan chans pou jwenn enfòmasyon ki lontan pat aksesib pou
tout moun. Se te sèlman moun ki te gen anpil byen ak lajan ki te gen aksè ak yo.
Anplis, kòm tout moun vin gen menm aksè pou jwenn enfòmasyon, sa pèmèt anpil peyi
devlope, devlope lespri moun yo tou.

Poutan, jan medya yo propaje enfòmasyon yo rapid kounya, entènèt sitou, kapab gen
grav konsakans sou jèn yo si paran yo pa vijilan, li ka koz yo pèdi sans reyèl lavi yo nan
konsilte yon seri sit entènèt ki ka reprezante gwo danje nan lavi yo.

Kidonk, (responsab yo, paran, ansenyan ak edikatè) dwe reyaji epi mobilize itilizatè yo
pou lite kont tout move itilizasyon mwayen teknolojik yo ki kapab deranje sitwayen ak
kominote yo.

Pou nou fini, nou kapap di lè nou konsidere mwayen teknolojik enfòmasyon ak
kominikasyon yo kòm zouti pou fè sa ki mal oubyen bagay ki san enpòtans se yon
enjistis grav. Pou evite sa, fòk gen kanpay sansibilizasyon ki fèt pou itilizatè yo, yon
fason pou ede yo konprann pi byen mwayen teknolojik yo epi montre yo pi bon fason
pou yo byen itilize teknoloji yo.

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *