tt ads

Google vle kreye yon jwèt entèlijan konekte, yon enspirasyon ki soti nan fim desen
anime 《Toy Story》.

Nounous google vle kreye a ap gen plizyè gadjèt tankou, plizyè mikro kap nan zòrèy li,
opalè kap nan bouch li ak kamera nan zyel.

Jwèt sa google vle kreyel nan objektif pou reyaji epi jwe ak ti moun, poul konprann
entèprete epi reponn tout sa ti moun nan mande.

Jwèt sa a ap kapab fè plizyè jès, epi tou lap gen Wifi ak bloutouf kap ka fèl reyaji ak lòt
jwèt konekte nan kay la.

Nouvo kreyasyon sa ap kapab ranplase telekòmand tou, avèk vwal lap ka lanse fim
oubyen DVD dirèkteman.

Daprè kreyatè nouvo jwèt sa se ti moun nan kap gen pou kòmande jwèt la.

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *