tt ads

Anpil moun kap sèvi ak technoloji pa rive fè diferans ant « entènèt » ak « wèb », anpil
fwa pou anpil moun entènèt ak wèb vle di menm bagay, gen anpil lòt ki pa menm
konnen mo wèb la.

Souvan moun sa yo itilize mo entènèt pou pale de tout aktivite yap fè an liy, tankou
facebook, youtoub, enstagram ak lè yap fè rechèch. Poutan gen yon gwo diferans ant
entènèt ak wèb.

Mo Entènèt se kòmansman 2 mo anglè ki fè yon sèl « Interconnected network » entènèt
se yon rezo enfòmatik ki relye antre yo, se yon strikti ki pèmèt ou voye plizyè
enfòmasyon nan yon òdinatè bay yon lòt gras a yon sistèm adrès ki konplèx ki fè
enfòmasyon sa yo ale nan bon direksyon.

Se depatman defans ameriken ki envante entènèt nan ane 1960 pou sèvis militè yo,
aprè pou voye enfòmasyon byen fasil ant plizyè inivèsite ak sant rechèch.
Poutan World Wide Web ou (Web) pèmèt yon moun konsilte plizyè paj sou plizyè sit,
gras ak yon navigatè ki adapte pou sa pa mwayen òdinatè oubyen smatfòn.
Yo konsidere wèb se kreyasyon Tim Berners-Lee nan ane 1989.

 

Jean Eldy Saintilma

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *