tt ads

Whatsapp finalman gen kote ki fè nwa.
Mòd sonm lan disponib nan vèsyon bèta nan aplikasyon mesajri ki sou
Androyid. Se pa pou premye fwa mòd la fè remake aparisyonl nan dènye
vèsyon yap eseye yo. Men kòman pou itilizel depi kounya ;

Mòd Whatsapp sonm bèta Androyid la,dènye bèta Whatsapp la gen yon
mòd sonm, dapre sa konfrè Androyid Polis yo rapòte nan dat 22 Janvye
2020. Yon opsyon nan paramèt aplikasyon an pèmèt nou rann koulè
entèfas yo vin sonm epi jwenn yon fon gri fonse.

Se pa yon mòd sonm ki ap pèmèt nou redui konsomasyon enèji ekran yo.
Men nouvo mòd sa se yon siksènan pwoteksyon zye nou, sitou si nou
konsilte smatfòn nou nan fè nwa. Nap raple mòd la te deja parèt plizyè fwa
nan bèta Whatsapp. Dènye fwa li te parèt se te nan mwa oktòb 2019.
Pou ouvri mòd sonm whatsapp la ;
-Ale nan paramèt yo
-Seleksyone seksyon diskisyon yo
-Klike sou tèm
-Epi chwazi sonm

Nan moman sa, mòd sonm lan rezève pou patisipan pwogram bèta
Whatsapp te mete disponib nan makèt androyid yo. Malerezman, pwogram
sa te fèmen pa gen lontan. Epi youn nan pi gwo avantaj tèm sonm lan ofri,
li redui sou ris pwoblèm nan zye itilizasyon telefòn kapab pwovoke.

Auteur : Junior Mondésir, Journaliste

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *