tt ads

Teknoloji se youn pami domèn ki pi enpòtan nan lavi moun jounen jodya,  li ka patisipe nan tout travay, li rann lavi moun pi fasil, li rann metye yo pi efikas sa ki ta pouse anpil moun kwè pa ka gen devlopman nan epòk nap viv la san bon jan evolisyon teknolojik.

Men kèk pami tout dènye envansyon teknolojik ki revolisye lavi moun nan mond lan :

Deforestasyon se youn nan koz  ki pwovoke pwoblèm chanjman ak rechofman klimatik limanite ap fè fas jounen jodya, nan sans sa yon gwoup syantifik anglè pwopoze yon aparèy ki rele (BioCarbon Engineering) li  gen kapasite pou replante plis pase yon milya pyebwa sou yon ane, ki ap pèmèt yo touche 570.000 ekta. Travay sa ap posib gras ak plizyè Dwon ki ap siyale espas ki plis debwaze nan mond lan.

Fasilite Entegrasyon Moun Andikape nan sosyete yo konsène teknoloji tou, ki pwouve yon lòt fwa ankò pa dwe gen esklizyon nan domèn sa. Yon ekip nan peyi Otrich devlope yon tablèt pou moun ki pa byen wè, ak avèg pou fasilite yo itilize teknoloji a. Tablèt la prezante sou fòm yon tèks an bray (ekriti avèg),  ekran prezante yon kantite ti boul ki ap fasilite avèg yo li sou li, tout entèfas la fòme de ekriti bray, ki pral rann avèg ak moun ki pa byen wè fè eksperyans pa yo nan mond teknolojik la.

Teknoloji desideman antre nan tout domèn, fwa sa se nan agrikilti spesyalman nan Apikilti kote yon ekip peyi Bilgari pèmèt apikiltè yo redwi nan depans yo epi jwenn plis avantaj avèk envansyon yon Rich Teknolojik ki pote non Bee Smart Technologies, ki pwopoze tanperati ideyal pou Abèy yo pwodui myèl an kantite epi li favorize repwodiksyon abèy yo.

Nan tout aparèy entèlijan moun plis itilize, mont entèlijan kòmanse vale tèren,  li konekte ak telefòn, li kontrole kantite pa ou fè nan yon jounen, kalkile kantite kalori ou boule,  li kontwole batman kè,  afiche apèl, mesaj ak notifikasyon rezo sosyo yo, anplis li kenbe misyon orijin mont te genyen ki se  bay moun lè.

Yon lòt envansyon ki ap fè anpil pale nan mond teknolojik se machin otonòm,  oubyen machin konekte, li sèvi ak pwodiksyon elektrik, li itilze koneksyon entènèt  ki pèmèt li toujou rete an kontak ak endistri ki konstwi li,  li ofri sèvis apèl nan ka ijans, li ede rezoud pan machin lan, li ede chofè a oryantel, avètil obstak ki ka prezante, li kapab detekte emosyon chofè a ki ap pèmèt prevansyon aksidan.

Youn nan pi resan envanyon teknolojik se Miwa konekte,  oubyen Miwa Entèlijan, li kapab enstale nan chanm, nan sal de ben oubyen nenpòt  lòt espas,  li enfòme nan bay Tit aktyalite, meteyo, ou kapab li kouryèl elektronik, verifye notifikasyon sou rezo sosyo yo,  epi sa ki pi pèfòman yo gen kapasite pou yo rechofe oubyen refwadi chanm kote yo ye si tanperati a mande sa.

Teknoloji pap janm fin etone nou, chak jou kap pase evolisyon yo pèmèt lavi nou pi fasil epi ede nou rezoud kèk pwoblèm limanite ap fè fas jounen jodya.

Auteur : Joame BAPTISNE

Techdactu

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *