Kèk Metye rantab nan Mond Enfòmatik ak Nimerik la

Avèk evolisyon teknolojik,  gen anpil nouvo metye ki pran nesans, nan anpil sektè tankou Teknoloji enfòmasyon,  Enfòmatik, ak metye sou entènèt pou nou site sa yo sèlman. Pami nouvo metye sa yo, nap prezante kèk nan yo ki pi rantab : Enjenyè nan Entèlijans Atifisyèl Kantite metye ki konsène Entèlijans Atifisyèl miltipliye pa 16 pandan […]